Ipredlagen och musikbranschen

Ipredlagen trädde i kraft den 1 april 2009 efter förarbeten som sträcker sig ända bak till 2004. Lagen ger upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol begära ut identiteten på en person som ligger bakom en illigel fildelning. Skillnaden mot tidigare är att det inte har varit tillåtet att spåra datorernas IP-nummer till enskilda personer. download-153141_1280Konsekvenserna för den som ägnar sig åt illegal nedladdning har alltså skärpts sedan lagens tillkomst.

Enstaka illegala nedladdningar räcker inte

Ipredlagens fokus är att komma åt de större nedladdarna, det vill säga de som orsakar mest skada. Nedladdning av ett fåtal verk räcker inte för att bli fälld enligt Ipred-lagen. Men när det blir fråga om uppladdnings så kan uppgifterna lämnas ut direkt. Med dagens teknik går ofta uppladdning hand i hand med nedladdning.

Offensiv utgång av skivbranschen

När lagen trädde i kraft 2009 så gick skivbranschens organisation Ifpi ut hårt och började aktivt jaga fildelaStop_hand_nuvola.svgre. Men ett år senare hade ännu inga fällande domar baserat på Ipred ägt rum. Ipredlagen blev därmed inte den framgång som skivbolagen hade räknat med. Samtidigt visade studier att internettrafiken gick ner kraftigt samtidigt som Ipred-lagen trädde i kraft. Den fysiska försäljningen av musik ( det vill säga cd- och vinylskivor) ökade under samma tid med 27 procent. Sex månader senare så hade dock effekten på illegal fildelning och musikförsäljning försvunnit. Anledningen var troligen att ingen illegal fildelare hade dömts enligt den nya lagen.

Napster och Spotify

I kölvattnet på Ipred-lagen så började tjänster som Napster och Spotify dyka upp. De tillhandahöll fria reklamfinansierade tjänster som de traditionella skivbolagen misslyckades med att utveckla. Napster kom att konkurreras ut av Spotify efterhand och än idag är den svenska fria muskitjänsten ledande för fri nedladdning av musik på internet.

Kritik mot lagen

Lagen fick tidigt kritik för att ”jaga en hel ungdomsgeneration”. Den uppfattades också av vissa som ett större hot än mot den personliga integriteteten än FRA-lagen. Detta på grunda risken för läckage av personlig information. Lagen scales-152494_1280har ävem mött starka protester på internet, främst bland unga och i synnerhet bland anhängare till The Pirate Bay och Piratpartiet.

Ipred-lagen i korthet

  • Upphovsrättsinnehavare har rätt att begära ut identitetn från den ip-adress där illegal fildelnig har ägt rum
  • Intrånget måste ha en viss omfattning, nedladdning av ett fåtal verk räcker inte
  • Handlar det om uppladdning så kan uppgifterna direkt lämnas ut
  • Kopiering för eget bruk lagligt nedladdade verk är tillåten
  • Skadestånd avser att täcka den faktiska skadan, men inte mer
  • Föräldrar är inte skadeståndsskyldiga för sina barn
  • Lagen trädde i kraft den 1 april 2009 och ska kontinuerligt utvärderas