Hur upphovsrätten funkar

Upphovsrätten finns till för att skydda dem kreativa skapare (upphovsmän) och deras rätt att bestämma över hur deras verk får användas. En upphovsman får bestämma själv om, när eller hur verket ska användas eller spridas. Vad som innefattas i upphovsrätten är bland annat musik, litteratur, foto, målningar och byggnadskonst. Det är inget skydd som man kan söka utan det uppstår automatiskt när verket kommer till. Formgivningen måste däremot vara tillräckligt originell.

Fördelarna med upphovsrätten är att den är lätt att få, det finns även ett antal internationella överenskommelser som innebär att rättigheten uppkommer i många länder samtidigt.

Upphovsrätten och musik

För musik gäller det som beskrivits ovan. Den som skapar musiken/texten har ensamrätt att bestämma över hur denne ska användas och rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsperson. Ett av syftena med lagen är att musikskaparnas ekonomiska och ideella intressen ska tillvaratas. De ideella intressena omfattar att verket inte får ändras eller användas på ett kränkande sätt. De ekonomiska intressena omfattar musikskaparens möjlighet att få betalt för sitt arbete. Om musiken spelas offentligt eller spelas in och kopieras så har musikskaparen rätt till ersättning.

I samma stund som verket skapas så uppstår upphovsrätten, när det sedan gått 70 år efter musikskaparens död så slutar den vara.

För att använda musiken måste det alltså finnas tillstånd vilket gäller oavsett ändamål. Musik används till exempel idag även i spel så om en låt skulle användas i ett spel så måste det godkännas först. Om till exempel skaparna till Magicka, ett äventyrsspel, skulle vilja använda en specifik låt så måste de söka tillstånd från artistens musikförlag och därefter musikbolaget som äger inspelningen. Om de väljer att spela in en egen version av låten så måste de endast söka tillstånd hos musikförlaget. Läs mer om spelet Magicka här: www.magicka.se.