Konsekvenser av illegal nerladdning

Många musikälskare är ständigt på jakt efter ny, bra musik och frestelsen kan vara stor att införskaffa den genom gratis fildelning eller att ladda ner den illegalt. Faktum är att fyra av fem nedladdningar av digital musik är olaglig, enligt Recording Industry Association of America (RIAA). Det är lätt att tro att detta inte får några negativa konsekvenser för musikindustrin, men så är inte fallet. Framför allt drabbas mindre artister hårt. De är beroende av att folk betalar för deras musik genom att ladda ned lagligt och betala en slant eller köpa deras fysiska skivor. Om de inte får betalt så kommer de att tvingas ta vanliga jobb och kan inte leva på sitt skapande. Resultatet är ett fattigare och torftigare musikliv, något som drabbar oss musikälskare hårt. De stora drakarna klarar sig för det mesta, men den ligga egensinniga indiependent-artisten riskerar att slås ut. Resultatet är ett fattigare och torftigare musikliv, något som drabbar oss musikälskare hårt.

Ett handlande med allvarliga konsekvenser

Det är också lätt att tro att handlandet inte får några följder för personen som laddar ner illegalt. Men lagstiftningen på området har skärpts och flera domar mot illegal nedladdning har redan fallit. Sedan 2005 är det även olagligt att tillgängliggöra någon annans material gratis på internet. Det är även olagligt att ladda ner materialet. Det finns två straffsater som kan bli aktuella när det är frågan om illegal nerladdning: böter eller fängelse i högst två år.

Om du som artist/konstnär eller liknande upplever att ditt material har tillgängliggjorts på internet utan att du har fått någon kompensation som upphovsrättsman så kan du behöva en jurist som är duktig på immaterialrätt. En sådan kan du bland annat hitta via förmedlingstjänsten Ekonomijuridik.se –där du också kan få flera offertförslag från duktiga jurister.

Tänk efter innan du laddar ner illegalt!

Laddar du ner musik illegalt så är det värt att tänka efter en extra gång. Du skadar inte bara kreativiteten hos musikerna du älskar, utan du riskerar även att skada dig själv. Den utbredda förekomsten av illegal nedladdning förändrar musikbranschen till det sämre och försvårar för små och unika artister att kunna utveckla och finansiera sina musikprojekt.